ZETO Kraków Sp. z o. o.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Szkolenia Projekty EFS

Projekty w ramach EFS 

Od 1957r., Europejski Fundusz Społeczny, z którego finansowany jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki, wspiera aktywność oraz wyrównuje szanse społeczne obywateli Europy, zjednoczonych początkowo we Wspólnotach Europejskich, a następnie w Unii Europejskiej. Choć na przestrzeni lat wraz z potrzebami społeczno - gospodarczymi państw i ich społeczeństw priorytety funduszu ulegały nieznacznej zmianie, jego podstawowa funkcja rozwijania potencjału ludzi została zachowana, a od 2004r. również i Polacy mogą być aktywnymi odbiorcami wsparcia finansowego w ramach funduszu.

EFS w centrum zainteresowania stawia człowieka - jego rozwój jako jednostki społecznej, tworzącej i ulepszającej rzeczywistość. Z tego też powodu pieniądze wydawane w ramach EFS mają być motorem budowania długoletnich strategii rozwoju regionalnych rynków pracy. Służyć temu ma przede wszystkim ciągłe podnoszenie poziomu wiedzy oraz kwalifikacji zawodowych lokalnych społeczności. Obydwa te cele są realizowane w ramach EFS poprzez zakrojoną na szeroką skalę działalność edukacyjną, która jest skierowana do wszystkich grup tworzących rynek pracy, a więc do uczniów, studentów, bezrobotnych, pracujących, przedsiębiorców, niepełnosprawnych ale również i do instytucji administracji samorządowej. Przedstawiciele każdej z tych grup mogą tworzyć, ale również i bezpośrednio uczestniczyć w projektach EFS podnosząc swoje indywidualne kwalifikacje, umiejętności zawodowe oraz społeczne, bądź podejmować poważne próby rozwiązywania problemów o zasięgu lokalnym. Pieniądze EFS służą więc tworzeniu przedszkoli, nowych miejsc pracy, podnoszeniu poziomu edukacji w szkołach ale także dofinansowaniu tych dziedzin rynku pracy, które w przyszłości mogą stanowić o kluczowej sile regionu. Osoby biorące udział w szkoleniach poszerzają swoją wiedzę, a także uczą się aktywnego korzystania z dostępnych źródeł edukacji. Bezrobotni nabywają umiejętności poruszania się po rynku pracy a uczniowie i studenci uzyskują dostęp do nierzadko pierwszych praktyk zawodowych przez co zwiększają swoją konkurencyjność na rynku pracy.

Warto podkreślić, że EFS daje pracodawcom szanse na podniesienie jakości kadr w swojej firmie (refundacja kosztów związanych z dokształcaniem pracowników) oraz pozwala na jej szybszy rozwój poprzez obniżenie kosztów jakie ponosi pracodawca zatrudniając nowego pracownika (bezrobotnego/niepełnosprawnego). To od jakości kapitału ludzkiego zależy konkurencyjna wartość firmy. Dobrze wyedukowani pracownicy będą w przyszłości podporą firmy przynosząc jej wymierne korzyści.

Na lata 2007 - 2013 Unia Europejskie przeznaczyła dla Polski tylko w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 11 mld Euro. Głównym celem PO KL jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Pieniądze mają wspierać przede wszystkim inicjatywy ludzi, łamać bariery społeczne i edukacyjne.

Warto skorzystać z tej szansy!

Źródło: http://www.pokl.wup-krakow.pl/index.php

Zobacz także: Czym są Fundusze Europejskie. Środki z budżetu Unii Europejskiej – skąd i na co?

 

 

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj o polityce prywatnosci.

Akceptuj warunki serwisu.

EU Cookie Directive Module Information